Kallelse till delårsstämma

Bäste medlem i Sälenfjällens Golfklubb,

Nu när sommaren är över och vintern knackar på dörren kan vi summera en riktigt bra golfsäsong.

Den nya styrelsen har varit igång i snart ett år och vi fick med oss ett par utmaningar att ta tag i inför sommaren. En var ett negativt kassaflöde sedan flera år tillbaka men också ett negativt resultat från 2018. Vårt mål för året var att återställa minst en tredjedel av det negativa kassaflödet samt att uppnå en bättre lönsamhet. Tack vare vår fantastiska personal har vi trots kostnadsbesparingar ökat kvalitén på produkten och om prognosen håller i sig har vi uppnått vårt mål med en rejäl förbättring av likviditeten och vi tar med oss ett positivt resultat in i nästa år.

Jag är så glad, stolt och tacksam över den insats som alla har bidragit med. Inte bara styrelsen och vår personal utan också ett antal medlemmar som gjort en fantastisk insats för att få säsongen att gå ihop som planerat. Jag vill också rikta ett stort tack till alla sponsorer som varit oss trogna under året. Vi har dessutom fått ovärderlig hjälp med ekonomi och marknadsföring som starkt har bidragit till framgången.

Nu är det dags för vår delårsstämma som framförallt handlar om att fastställa nästa års medlemsavgift samt val av nya ledamöter i styrelsen. Styrelsen har ytterligare ett par förslag för stämman att ta ställning till.

  • Medlemsavgift
    För att skapa bättre förutsättningar att utveckla vår bana föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften med 200 kr/vuxen och 0 kr/junior. Pengarna kommer oavkortat gå till mer banpersonal samt påbörjandet av att anlägga grästee.
  • Familjemedlemskap
    För att främja att fler ungdomar börjar spela golf och för att säkra tillväxten i klubben föreslår styrelsen att vi inför ett familjemedlemskap för 4 000 kr. Medlemskapet inkluderar 2 vuxna med hemmavarande barn under 18 år.
  • Städavgift
    Likt många andra klubbar dras vi med utmaningen att det är svårt att få medlemmar att engagera sig ideellt i klubben vilket ofta resulterar i att styrelsen och ett fåtal medlemmar får dra ett stort lass. Därför föreslår styrelsen att vi inför en städavgift på 100 kr/städtillfälle (max 2 tillfällen/säsong) som debiteras om man inte är med och deltar.

Kallelse till delårsstämma den 24 november kl 17.00 i klubbhuset. Det är jätteviktigt att du deltar och är med och bidrar till att fatta beslut i klubben. Vi bjuder på kaffe med dopp och hoppas så klart att du kan komma. Mer detaljerad information om ekonomin samt planerna för nästa säsong kommer på mötet. Nedan finner du samtliga dokument till mötet. Önskar du komplettera med egna förslag/motioner är du varmt välkommen att maila dom till info@salenfjallensgk.se så lägger vi till dom i agendan. Vi behöver dina förslag/motioner senast den 9 november.
O.S.A senast den 22 november så vi har möjlighet att förbereda ett riktigt bra fikabord.

Varmt välkommen
//Styrelsen

Förslag från styrelsen

Valberedningens styrelseförslag

Delårsrapport

Föredragningslista