Avgiftskontroller Greenfee 2023

På banan genomförs regelbundna kontroller för att se att medlems- eller greenfeeavgifter är betalda. Vid kontroll kommer golfvärden att efterfråga golf-id och legitimation. Har ej avgift betalats utkrävs dubbel avgift och rapportering kommer att ske till hemmaklubb och Svenska Golfförbundet, samt avvisning från fortsatt spel, om avgift ej erläggs på en gång.

Är kansli/shop stängd sker betalning via SWISH nummer 123 106 52 59

Läs mer om våra avgifter här eller på anslagstavlan vid klubbhuset.

I rutan för meddelande skrivs golf-id och starttid.

Mvh
Styrelsen