Golfvänner – dags för årsstämma!

Den 24 mars är det dags för årsstämma. Stämman hålls på Sälen Business Center kl. 17:00. Den nya styrelsen för 2024 tillträdde 1 januari, vi har nu gjort en övergripande plan för året som vi också vill passa på att presentera under årsmötet. Styrelsen för 2024 består av: Erik Lissola, Johan Schultz, Eva Königsson, Christian Bergström, Fredrik Rydén. Fredric Ericsson, Annika Smedman.

Årsstämman för 2024 hålls söndagen 24 mars kl 17.00 på Sälen Business Center, Långmorsvägen 17-23. Om ni inte kan delta på plats så finns det möjlighet att delta via Teams. Länk skickas ut när vi närmar oss mötet. Underlagen till stämman förbereds just nu, en länk till all dokumentation kommer skickas ut tillsammans med teams-länken. På stämman kommer vi att förutom den formella delen redogöra lite mer i detalj hur vi planerar framtiden så tveka inte att boka undan den här tiden för att delta på mötet. Eventuella motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast söndag den 25 februari.

Väl mött!

Styrelsen Sälenfjällens Golfklubb