Information och status på banan

Vi jobbar på för att öppna banan så fort som vi kan – Utifrån gynnsamma förhållanden i skrivande stund kan vi sannolikt öppna någon gång i början av juni. Utifrån den stora ombyggnationen som genomfördes på hål 10-18 under hösten 2021 så kommer vi inledningsvis på säsongen, under början av juni månad, att spela hål 1-9. Driving Rangen planeras att öppnas efter helgen 14-15 maj. Exakt öppningsdatum för banan kommuniceras i andra halvan av maj. 

Kom ihåg vårstädningsdagarna:

Lördag 14 juni kl 09-14,

Söndag 5 juni kl 09-14

Onsdag 22 juni kl 17-20.