Lägesrapport från banan

Vintern har snart lämnat oss och en ny golfsäsong är på intågande. En säsong som i mellersta och södra Sverige hittills har startat med rekordintresse runt om på golfbanor. Här är läget på Sälenfjällens GK just nu.

Just nu är det fortfarande frost i marken och ganska blött men rangen öppnar inom kort och preliminärt har vi sagt att om vädret tillåter öppnar banan och kansliet under den första halvan av juni, men håll utkik på Facebook för mer uppdaterad information. Vi är också i full gång med planeringen av grästee på hål 1 och eventuellt hål 10 vilket kommer bli ett rejält lyft för säsongen. Vi har också beställt utrustning för att kunna fjärrstyra vårt bevattningssystem vilket kommer spara massor av tid för vår banpersonal. Nya golfbilar är beställda och väntas bli levererade under maj månad.

Tävlingar 2020
Tävlingskalendern är klar och finns publicerad här men tänk på att all tävlingsverksamhet för närvarande är inställd pga Covid-19. Vi har ändå valt att publicera kalendern så ni skall kunna planera sommaren i händelse av att rekommendationerna ändras och vi får lov att arrangera tävlingar igen.

Städdag
Den 23 maj kl 9-14 har vi vår första obligatoriska städdag. På grund av Covid-19 får vi inte arrangera större folksamlingar än 50 personer så vi kommer sätta en begränsning på 50 personer. Blir det fler som anmäler sig kommer vi att dela upp vårens städdag på två tillfällen. Det är därför viktigt att du anmäler dig på info@salenfjallensgk.se senast den 20 maj så vi kan planera detta. Tänk också på att stämman 2020 fattade beslut om att införa en avgift på 100 kr/tillfälle om man inte deltar i städdagen.

Covid-19
Sälenfjällen Golfklubb följer Folkhälsomyndighetens och Golfförbundets rekommendationer när det gäller all golfverksamhet. Just nu är allt sällskapsspel och viss tävlingsverksamhet för juniorer tillåtet om än med vissa restriktioner. Besluten ändras fort och uppdaterad information hittar du här.