Spelförbättrande åtgärder hål 10-18

Under hösten 2021 genomfördes den största ombyggnation av banan sedan Sälenfjällens GK byggdes. Ett stort projekt som finansierades av externa partners. Syftet med arbetet var förbättra spelytorna på hål 10-18 med fokus på att bredda och jämna till ruffområden för att göra banan mer lättspelad samt renovera diken, dränering och Tees.